Reglement

REGLEMENT 2017

 

Het loopcriterium Vlaams-Brabant is een gratis regelmatigheidscriterium. Het comité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke wedstrijd die deelneemt aan het regelmatigheidscriterium.

Deelname aan een criterium is gratis, toch wordt op elke wedstrijd een plaatselijk inschrijvingsrecht gevraagd. Je kan enkel westrijdpunten verdienen door deel te nemen aan de wedstrijd die op onze kalender staat en waarbij de atleet deze heeft afgewerkt met een persoonlijk criterium nummer.

Een persoonlijk criterium nummer (groen nummer) kan steeds worden aangekocht op iedere wedstrijd voor 2 €. Er wordt bij de aankoop naar uw electronische identiteitskaart (eID) gevraagd zodat je geen formulier hoeft in te vullen, deze werkwijze is snel en efficiënt. Dat nummer is uw eigendom en dankzij dat nummer hoef je niet meer in te schrijven aan een volgende wedstrijd, uw gegevens blijven in ons systeem. Dat nummer is en blijft voor onbepaalde tijd geldig, dus ook voor de volgende jaren. Voorwaarde is dat uw nummer niet beschadigd is en voldoende leesbaar blijft. Het nummer inkorten of de sponsors verwijderen is verboden, in dat geval zal u een nieuw nummer moeten aanschaffen. Enkel door deel te nemen met uw persoonlijk nummer wordt u automatisch opgenomen in het criterium.

 

1 organisatie algemeen

'Loopcriterium Vlaams-Brabant' is een regelmatigheidscriterium waaraan een aantal joggings in Vlaams Brabant hun medewerking verlenen. Om deel te nemen aan het criterium dient er éénmalig een speciaal criteriumnummer aangekocht te worden, dat eigendom wordt van de loper en ook de volgende jaren gebruikt kan worden. De kostprijs van dit criteriumnummer is 2 EUR en is niet terugbetaalbaar.

 

De inschrijvingsgelden voor iedere wedstrijd worden door iedere organisatie afzonderlijk vastgesteld (aanbevolen prijs van 6 €).

 

Sponsor is Allianz

 

2 deelnamereglement

Opname in het klassement kan enkel mits éénmalige aankoop van een persoonlijk criteriumnummer. Wedstrijden gelopen zonder dit speciaal nummer komen niet in aanmerking voor het eindklassement, zelfs indien de loper naderhand in de loop van het seizoen toch een criteriumnummer koopt. Bij verlies dient er een nieuw nummer gekocht, doch de reeds behaalde prestaties blijven behouden.

 

De loper dient zich verder voor iedere wedstrijd apart in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen. Om opgenomen te worden in het eindklassement van het regelmatigheidscriterium dient een deelnemer minstens vijf wedstrijden met het criteriumnummer uitgelopen te hebben. Winnaar van het regelmatigheidscriterium is diegene die het meeste aantal punten totaliseert.

 

3 categorieën

Er worden tien afzonderlijke eindklassementen opgesteld, vijf bij de heren en vijf bij de dames :

 

· Senioren : heren geboren in 1978 of later, dames geboren in 1983 of later

 

· VET A : heren geboren tussen 1968 en 1977 dames geboren tussen 1973 en 1982

 

· VET B : heren geboren tussen 1958 en 1967, dames geboren tussen 1963 en 1972

 

· VET C : heren geboren tussen 1948 en 1957, dames geboren tussen 1953 en 1962

 

· VET D : heren geboren in 1947 of vroeger, dames geboren in 1952 of vroeger

 

4 Puntentelling en ex-aequo regeling

4.1 wedstrijdpunten

Aan iedere wedstrijd zijn punten verbonden, die toegekend worden in functie van de plaats in de wedstrijduitslag. Voor deze wedstrijdpunten wordt een afzonderlijke telling gehouden voor elke categorie. Er wordt enkel rekening gehouden met criteriumlopers, dit is de lopers die met een criteriumnummer lopen. De eerste criteriumloper van elke categorie krijgt 250 punten toegekend, de tweede 249, de derde 248 en zo verder. Vanaf de 250° plaats krijgt iedere criteriumloper één punt. Indien een deelnemer aan méér dan vijf wedstrijden deelgenomen heeft tellen zijn / haar beste vijf prestaties.

 

4.2 Regelmatigheidspunten

Voor elke deelname aan de hoofdwedstrijd van het criterium krijgt een deelnemer twee bonuspunten. Voor het toekennen van deze bonuspunten geldt er geen beperking van het aantal wedstrijden. Een deelnemer kan op deze manier dus maximaal 9x2=18 bonuspunten verdienen.

 

4.3 Ex-aequo regeling

Indien deelnemers ex-aequo eindigen wordt er voorrang gegeven aan de loper die de m­eeste wedstrijden heeft uitgelopen. Indien nog gelijk geldt de beste plaats in de laatste wedstrijd. Indien dit geen uitsluitsel brengt geldt de beste plaats in de eerste wedstrijd. Indien ook dit geen uitsluitsel brengt worden de tijden van de gelopen wedstrijden opgeteld en geldt de laagste tijd.

 

5 prijzen

Het klassement wordt nog enkel opgemaakt als sportieve waardemeter, als sportieve waardemeter ten opzichte van de andere lopers. Er worden niet langer geldprijzen of waardebons uitgereikt aan de eersten van het eindklassement.

 

Maar iedere deelnemer die in het eindklassement opgenomen is en minstens 5 wedstrijden heft gelopen krijgt een mooi sportief aandenken.

 

Dit aandenken wordt uitgereikt na afloop van de laatste wedstrijd (10 September in Bertem).

 

6 contactpersonen / organisatiecomité

Het organisatiecomité bestaat uit de organisatoren van de deelnemende wedstrijden.

 

Joggers en wedstrijdlopers, die deelnemen aan wedstrijden die deel uitmaken van het criterium, geven stilzwijgend het recht aan het organisatiecomité om beeldmateriaal (foto's, film, ...) van de deelnemers, genomen tijdens de wedstrijden te hergebruiken in het kader van promotie van het criterium.

De organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de wedstrijd­kalender indien de omstandigheden dit vereisen. In geval van betwisting beslist het organisatiecomité.

 

ONZE SPONSORS